nasz kanal na youtube
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header

KOSTAS KIRITSIS FICTION / NON-FICTION Biblioteka obrazów

f

24 lipca - 18 sierpnia 2014
BWA w Jeleniej Górze, ul. Długa 1
Finisaż z udziałem autora: 18 sierpnia, godz. 18.00Kostas Kiritsis. Ur. w 1962 roku w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980–1986 studiował na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992–1995 w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Oprócz pracy artystycznej zajmuje się edukacją w dziedzinie fotografii, prowadząc zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i studentów, także w macierzystej School of Visual Arts.
 
Wystawa jest premierową prezentacją zarówno starszych (z lat 90.), ale nie pokazywanych dotąd prac, jak i dzieł nowych, przygotowanych specjalnie na tę ekspozycję. Poprzednią wystawę Kostasa Kiritsisa, Cywilizacje, Ośrodek Kultury i Sztuki organizował w 2004 roku. Tytuł wystawy Fiction / Non-Fiction zwraca uwagę, iż te same pojęcia, za pomocą których rozróżnia się fikcję literacką i literaturę faktu, odnoszą się również do obrazów, a także, iż wzajemna ich relacja daleka jest od jednoznaczności.

Kostas Kiritsis w niekonwencjonalny i oryginalny sposób wykorzystuje możliwości klasycznych technik fotograficznych. Fotografia istotna jest dla niego nie tylko jako obraz, ale także jako materialny przedmiot – obiekt. Tworzywem swoich prac Kostas Kiritsis uczynił papier, który jest nie tylko podłożem obrazu, ale także jego dopełnieniem, nadającym mu byt realnego obiektu z własnym życiem i historią. Dla sensu jego prac istotne są ślady destrukcji, jakie zostawia na papierze upływający czas i indywidualna historia fotografii-przedmiotu, czyniąc z niej symboliczny relikt, świadectwo przemijania.

Ponadto, dokonywane przez niego manualne ingerencje w obraz nadają mu charakter unikatu, nabierającego materialnej konkretności; konkret wdziera się w świat fikcji, tworząc „realne metafory”: realistyczna reprezentacja świata zostaje bowiem przekształcona w fikcyjną wizję. Dzieła Kostasa Kiritsisa są projekcją wyobraźni, rzutowaną na dzisiejszą rzeczywistość z perspektywy odległej przyszłości lub przeszłości.
Szczególną formą prac tego autora jest unikatowa książka, wykonana przez niego własnoręcznie z wykorzystaniem własnych zdjęć układających się w tematyczne serie. Książka istotna jest tu ze względu na symboliczne jej znaczenie jako obiektu przechowującego wiedzę, która tworzy ludzką cywilizację. Jednocześnie (szczególnie w serii Tabula rasa) Kostas Kiritsis ukazuje narastający proces zastępowania tradycyjnej formy tekstowej przez obrazy. Jego książki stanowią swoiste requiem dla tej formy przekazu – są hołdem składanym księdze przez obraz.

Zestaw prac tworzących wystawę sięga do symboliki wszystkich trzech form tego szczególnego przedmiotu, jakim jest książka: księgi, książki i książeczki. Nowa, powstała w ostatnich latach część wystawy to cykl małych książeczek, zamkniętych w podświetlonych pojemnikach-szkatułkach. Ich zawartość ukazuje osobistą małą apokalipsę kogoś, kto chodząc po ulicach tętniącego życiem ogromnego miasta myśli o tym, że to wszystko, co dzieje się teraz, właśnie mija i wkrótce nie będzie po tym już nawet śladu, dokładnie tak samo, jak po antycznych cywilizacjach…

Prawdziwa wolność twórcza – swobodne poszukiwanie własnych oryginalnych form – przynosi najciekawsze rezultaty wówczas, gdy oparta jest na poszanowaniu tradycji i zrozumieniu jej wartości – taki wniosek można wynieść z kontaktu z pracami Kostasa Kiritsisa. Może to zanurzenie w trzech kulturach jednocześnie: greckiej, polskiej i amerykańskiej pozwala temu artyście tak swobodnie poruszać się między tradycją a nowatorstwem?
 
Kurator:
Elżbieta Łubowicz
 
Wystawa przygotowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Wystawa dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Mecenat sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
W ramach wystwy odbędą się WARSZTATY:
 
Kostas Kiritisis. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.
18 sierpnia, godz. 10.00 - 11.30 (8-10 lat), koszt uczestnictwa 15 zł
19 sierpnia, godz. 10.00 - 12.15 (14-16 lat), koszt uczestnictwa 25 zł
 
Ideą warsztatów prowadzonych według autorskiego pomysłu a jest wprowadzeniu uczestników w istotę fotografii, ukazanie specyfiki obrazu fotograficznego oraz jego funkcjonowania w kulturze. Dzieci i młodzież pod kierunkiem artysty poznają również technikę fotografowania.
Do zajęć potrzebne będą aparaty fotograficzne (dowolne, klasyczne na negatyw, cyfrowe albo te w telefonach komórkowych) oraz przybory rysunkowe (blok, kredki, flamastry, nożyczki, klej, taśma klejąca).
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje: Iwona Makówka, tel. 75/7526669.

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

Wystawa została zorganizowana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS


Mecenat:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpgwięcej informacji

POWSTANIA WARSZAWSKIE - W 70. ROCZNICĘ

f

1 sierpnia - 27 września 2014
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8

Wernisaż:  1 sierpnia 2014, godz.17.00


Dnia 1 sierpnia br. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” planuje otwarcie wystawy. Autorami zdjęć z Powstania są wybitni fotograficy: Stefan Bałuk, Sylwester Braun, Tadeusz Bukowski, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Tomaszewski i Józef Jerzy Karpiński.

Pochodzące z kolekcji prywatnej barytowe odbitki są punktem wyjścia do stworzenia wielkoformatowych prac, które jeszcze dobitniej ukazują tragizm powstańczych dni, skalę ludzkich dramatów, śmierci i zniszczeń miasta.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog w polsko-angielskiej wersji językowej.

 

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”

 Urząd Marszałkowski

 


Mecenat:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Patronat medialny:

 

więcej informacji

II DOLNOŚLĄSKI PIKNIK MILITARNY „Misja Zachód”

f

1-3 sierpnia 2014
Ludwikowice Kłodzkie koło Nowej Rudy.


Impreza odbywa się w Muzeum Techniki Militarnej „Molke” i ma charakter edukacyjny – propaguje historię Polski i regionu poprzez żywe lekcje historii, promuje turystyczne walory regionu oraz prezentuje jego dorobek kulturalny.


Centralnym punktem projektu jest Wielkie Widowisko Teatru Żywego „Sowiogórskie tajemnice – Riese – Pamięci ofiar…”, którego celem jest opowiedzenie o dramatycznej historii regionu przy zaangażowaniu wielu grup rekonstrukcyjnych i lokalnej społeczności.

Widowisko w swoim przekazie jest protestem, swoistym sprzeciwem przeciwko wojnie, produkcji broni, agresji zbrojnej i fizycznej, nieludzkiemu traktowaniu człowieka przez człowieka.

 

Spektakl „Sowiogórskie tajemnice – Riese – Pamięci ofiar…” zrealizowany jest przy udziale najlepszych grup rekonstrukcyjnych z całej Europy oraz bardzo zaangażowanej w przedsięwzięcie lokalnej społeczności grających rolę ludności cywilnej, więźniów i górników pracujących w kopalni „Wacław”.

 

W ogromnym widowisku zagra i zaprezentuje swój sprzęt największa Grupa Rekonstrukcji Historycznej Stowarzyszenia Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej.

Kolejnymi grupami biorącymi udział w spektaklu będą  współpracująca z nami od początku GRH Oka prowadzona przez Tadeusza Kwietnia oraz działająca przy naszym Stowarzyszeniu GRH OFLAGI Riese, odtwarzająca więźniów i ludność cywilną. W rekonstrukcji użyte będą samoloty niemieckie i rosyjskie oraz czołg radziecki T-34.


Atrakcją będzie również zwiedzanie sztolni poniemieckiego, hitlerowskiego kompleksu „Riese” w Muzeum Techniki Militarnej „Włodarz”.  Dodatkowo, w czasie czterodniowego spotkania, odbędą się koncerty w scenerii tajemniczej „Muchołapki”, biesiady przy ognisku, zawody strzeleckie, prelekcje naukowe oraz projekcie filmów. 


Termin:  01-03.08.2014, godz. 9.00
Miejsce:
Ludwikowice Kłodzkie – Muzeum Techniki Militarnej „Molke”

 

Więcej szczegółow o projekcie: http://dolnoslaskipiknikmilitarny.com.pl/

oraz http://wlodarz.pl/

 

 

 

Materiały prasowe do pobrania tutaj


Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

 Urząd Marszałkowski

Stowarzyszenie „Riese” 

Mecenat:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Patronat medialny:

 więcej informacji

FINAŁ III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Andrzeja Hiolskiego

f

Zapraszamy do śledzenia zmagań uczestników III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego w Teatrze Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

 

Terminy przesłuchań:

I ETAP – 18/19 sierpnia 2014
pieśń dowolna, aria dowolna, utwór dowolny kompozytora polskiego

II ETAP – 20 sierpnia 2014
pieśń Stanisława Moniuszki, dwie arie dowolne

FINAŁ z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – 22 sierpnia 2014
dwie arie operowe

KONCERT LAUREATÓW z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – 24 sierpnia 2014

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

 

Myślą przewodnią twórców Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego w Kudowie-Zdroju była i jest promocja młodych artystów oraz propagowanie muzyki wokalnej, również Stanisława Moniuszki. Patronem Konkursu został Andrzej Hiolski, wybitny polski baryton, legenda i znakomitość powojennych dziejów narodowej sceny operowej. Wdzięczność należy się Spadkobiercom Patrona, którzy zgodzili się na takie uhonorowanie wielkiego polskiego śpiewaka. Ten wyjątkowy Człowiek może – i powinien – być wzorem do naśladowania dla wszystkich artystów: pracowity, wszechstronny, skromny, kochający polską muzykę.

Konkurs jest trzyetapowy, przeznaczony zasadniczo dla wykształconych
(lub kształcących się) artystów do 35 roku życia. Niemniej, istniała możliwość aplikacji na podstawie nagrań dla innych zainteresowanych. Wobec braku podziału na jakiekolwiek kategorie wszyscy uczestnicy muszą przygotować zróżnicowany repertuar: 5 arii, 2 pieśni oraz utwór dowolny. Konieczną jest prezentacja co najmniej jednego utworu skomponowanego przez Stanisława Moniuszkę. W trzecim – finałowym etapie, wokaliści występują z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Sudeckiej.

Inicjatywa powołania do życia konkursu dla młodych wokalistów wynikała bezpośrednio z chęci szczególnego uhonorowania faktu jubileuszu 50-lecia kudowskiego Festiwalu Moniuszkowskiego w roku 2012.

 

Więcej o zasadach konkursu na stronie www.okis.pl

 

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Projekt jest dofinansowany ze środków województwa dolnośląskiego.

 Urząd Marszałkowski             

 

 

 

więcej informacji

Wystawa malarstwa Teresy Kępowicz „Sakrum Natury”

f

10 lipca – 31 sierpnia 2014
Městské muzeum Králíky, Velké náměstí 365, Czechy


„Symbolizm, utajone treści duchowe, ale także kunszt wykonywania stanowią o bliskości malarstwa Teresy Kępowicz z tradycja dawnego malarstwa. Subtelność dotknięć pędzla artystki nadaje jej pracom charakteru zjawiskowego, podkreśla ulotność przedstawionych momentów z życia natury. Istotne dla wrażenia migotliwości powierzchni płócien, jest malowanie złotem, które w postaci drobnych punktów odbija światło i dodaje obrazom szlachetnego blasku. Artystka posiada umiejętność wyobrażenia, czegoś, co wydawałoby się umyka możliwościom malarstwa: zatrzymania w obrazie czasu, chwili, która właśnie przemija. Sztuka Teresy Kępowicz wymaga skupienia. Jej istotą jest próba zwrócenia uwagi, iż ważne procesy natury zdarzają się pośród zwyczajnych widoków, w każdym miejscu na ziemi.  Wystarczy tylko wyostrzyć zmysły.”

 

Joanna Mielec
tekst do wystawy „Karkonosze / Krkonoše – malarstwo / malířství”, Praga 2011

 

 

 Wernisaż: 10 lipca 2014,  godz. 17.00

Na wernisażu wystąpi KHP – Karlicka niespodzianka muzyczna.


Organizatorzy:
Miejskie Muzeum Králiky, Czechy

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

Mecenat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

więcej informacji

Dolnoślązacy - portret własny
konkurs filmowy, plastyczny i fotograficzny

f

W imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia oraz Ośrodka Kultury i Sztuki zapraszamy serdecznie domy i instytucje kultury, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowacze oraz wszystkie organizacje działające na terenia Państwa Gminy do udziału w konkursach dotyczących współczesnej tożsamości Dolnoślązaków organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Rozpoczął się właśnie etap zgłaszania prac w następujących konkursach:

 

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs filmowy

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs plastyczny

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs fotograficzny


Szczegółowy regulamin oraz warunki techniczne, które muszą spełniać prace
znajduje się na stronie www.portretwlasny.pl

 

Pragniemy podkreślić, iż we wszystkich trzech konkursach mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i dowolne grupy twórców (klasy szkolne, koła zainteresowań, domy kultury i in.) Konkursy adresowane są do osób w każdym wieku - będzie nam szczególnie miło, jeśli licznie reprezentowane okażą się prace zarówno juniorów, jak i seniorów naszego regionu. Dla zwycięzców poszczególnych konkursów czekają niezwykle atrakcyjne nagrody ! (szczegóły na stronie www.portretwlasny.pl)


z wyrazami szacunku

Wojciech Romanowski
koordynator projektu


Wszelkie zapytania dotyczące konkursów prosimy kierować na numer tel. +48 533-012-620 lub mailowo: portret_wlasny@okis.pl

 

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Patronat medialny:

 

więcej informacji

W wakacyjnym numerze MIESIĘCZNIKA „ODRA”:

f

ROZMOWY Z CESARZEM (Ukraina), PIŁATEM I MROZOWSKIM
Ks. ZEMUŁA:
Z Wadowic do świętości WANIEK: Poręba pisarzy
SIERADZKI:
Teatr – „biblioteką” MIRECKA: Życie po Grotowskim
STACHURA pod wysokim napięciem
CANNES AI WEIWEI
KRÜGER
SINGER: Jadę do Warszawy Wellsa wizje przyszłościWięcej na stronie:
www.facebook.com/MiesiecznikOdra

i  www.okis.pl

 

 

W Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej ODRĘ można nabyć w promocyjnej cenie 8 zł.
Archiwalne numery miesięcznika w cenie 5 zł.

 

 

Wydawnictwo dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

Projekt wydawniczy pod nazwą „Ósmy Arkusz ODRY” w miesięczniku „Odra” dofinansowano przez Miasto Wrocław

więcej informacji

Noworoczne kolędowanie

« powrót

Noworoczne kolędowanie w Bazylice Garnizonowej

 

Tradycja koncertów kolędowych organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki każdorazowo we wrocławskiej Bazylice Garnizonowej sięga 2000 roku. Do tej pory wystąpili na nich między innymi: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, artystka krakowskiej Piwnicy pod Baranami – Anna Szałapak, zespół wokalny – Affabre Concinui, ukraiński zespół Tercja Pikardyjska, Mieczysław Szcześniak, Andrzej Sikorowski z zespołu Pod Budą z córką Mają, dziecięcy zespół Arka Noego, Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego z solistami, zespół Golec uOrkiestra oraz Krystyna Prońko.


W okresie świątecznym, najczęściej w sobotę wieńczącą pierwszy pełny tydzień nowego roku, zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska do wspólnego kolędowania ze znanymi artystami. To wspaniała okazja do tego, aby, w przystępnej cenie, usłyszeć niezwykłe bożonarodzeniowe utwory.


Naszą ambicją podczas tych spotkań jest, nie tylko krzewienie polskiego dziedzictwa kulturowego zaklętego w dźwiękach muzycznych opowieści o świętach, ale także pokazanie niezwykłej atmosfery panującej na Dolnym Śląsku oraz zachęcenie do wspólnego przeżywania okresu świątecznego.


Przejdź do pełnej galerii
 • Dodaj na Facebook
 • Dodaj na nk
 • Dodaj na gg
 • Dodaj na Wykop
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj na Blip

 • dokis
 • Domek Romański
 • DCIK
 • Piknik militarny