nasz kanal na youtube
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header

POWSTANIE WARSZAWSKIE. W 70. ROCZNICĘ

f

1 sierpnia - 27 września 2014
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8

Wernisaż:  1 sierpnia 2014, godz.17.00


1 sierpnia w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum Fotografii „Domek Romański” na otwarcie wystawy (godz. 17.00) „Powstanie Warszawskie. W 70 rocznicę”.. Autorami zdjęć z Powstania są wybitni fotograficy: Stefan Bałuk, Sylwester Braun, Tadeusz Bukowski, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Tomaszewski, Józef Jerzy Karpiński i Leonard Sempoliński.

Pochodzące z kolekcji prywatnej barytowe odbitki są punktem wyjścia do stworzenia wielkoformatowych prac, które jeszcze dobitniej ukazują tragizm powstańczych dni, skalę ludzkich dramatów, śmierci i zniszczeń

Fotografie prezentowane na wystawie z pewnością należą do jednych z najcelniejszych i najwybitniejszych zdjęć, dokumentujących Powstanie Warszawskie. Nie mogą one przekazać, nawet w najmniejszym stopniu, ogromu bohaterstwa i jednocześnie skali tragicznych wydarzeń tamtych dni, ale mimo to ich wymowa jest sugestywna i uderzająca.

Podczas Powstania w ciągu dwóch miesięcy zginęło około 215.000 Polaków. Gdy się skończyło około 150.000 osób zostało deportowanych do obozów koncentracyjnych lub na roboty przymusowe do III Rzeszy. Podczas dwumiesięcznych walk zniszczeniu uległa 1/4 zabudowań lewobrzeżnej Warszawy. Powstańcy nie tylko bezkompromisowo i zaciekle walczyli o wolność, ale także dokumentowali ogrom zbrodni, który się wokół nich wydarzał. Czasem zamiast karabinu brali do ręki aparat fotograficzny, a zdjęcia, które wówczas powstały, stanowią świadectwo dla kolejnych pokoleń.

Pochodzące z kolekcji prywatnej barytowe odbitki były punktem wyjścia do stworzenia wielko-formatowych prac, które jeszcze dobitniej ukazują tragizm powstańczych dni, skalę ludzkich dramatów, śmierci i zniszczeń miasta.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog w polsko-angielskiej wersji językowej.

 

Materiały prasowe do pobrania tutaj

 

 

Organizator: Patronat medialny: Mecenat:

Dolnośląskie Centrum Fotografii "Domek Romański"

Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

    

   

 

 Dofinansowanie:

                                                                                                        


więcej informacji

KOSTAS KIRITSIS FICTION / NON-FICTION Biblioteka obrazów

f

24 lipca - 18 sierpnia 2014
BWA w Jeleniej Górze, ul. Długa 1
Finisaż z udziałem autora: 18 sierpnia, godz. 18.00Kostas Kiritsis. Ur. w 1962 roku w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980–1986 studiował na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992–1995 w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Oprócz pracy artystycznej zajmuje się edukacją w dziedzinie fotografii, prowadząc zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i studentów, także w macierzystej School of Visual Arts.
 
Wystawa jest premierową prezentacją zarówno starszych (z lat 90.), ale nie pokazywanych dotąd prac, jak i dzieł nowych, przygotowanych specjalnie na tę ekspozycję. Poprzednią wystawę Kostasa Kiritsisa, Cywilizacje, Ośrodek Kultury i Sztuki organizował w 2004 roku. Tytuł wystawy Fiction / Non-Fiction zwraca uwagę, iż te same pojęcia, za pomocą których rozróżnia się fikcję literacką i literaturę faktu, odnoszą się również do obrazów, a także, iż wzajemna ich relacja daleka jest od jednoznaczności.

Kostas Kiritsis w niekonwencjonalny i oryginalny sposób wykorzystuje możliwości klasycznych technik fotograficznych. Fotografia istotna jest dla niego nie tylko jako obraz, ale także jako materialny przedmiot – obiekt. Tworzywem swoich prac Kostas Kiritsis uczynił papier, który jest nie tylko podłożem obrazu, ale także jego dopełnieniem, nadającym mu byt realnego obiektu z własnym życiem i historią. Dla sensu jego prac istotne są ślady destrukcji, jakie zostawia na papierze upływający czas i indywidualna historia fotografii-przedmiotu, czyniąc z niej symboliczny relikt, świadectwo przemijania.

Ponadto, dokonywane przez niego manualne ingerencje w obraz nadają mu charakter unikatu, nabierającego materialnej konkretności; konkret wdziera się w świat fikcji, tworząc „realne metafory”: realistyczna reprezentacja świata zostaje bowiem przekształcona w fikcyjną wizję. Dzieła Kostasa Kiritsisa są projekcją wyobraźni, rzutowaną na dzisiejszą rzeczywistość z perspektywy odległej przyszłości lub przeszłości.
Szczególną formą prac tego autora jest unikatowa książka, wykonana przez niego własnoręcznie z wykorzystaniem własnych zdjęć układających się w tematyczne serie. Książka istotna jest tu ze względu na symboliczne jej znaczenie jako obiektu przechowującego wiedzę, która tworzy ludzką cywilizację. Jednocześnie (szczególnie w serii Tabula rasa) Kostas Kiritsis ukazuje narastający proces zastępowania tradycyjnej formy tekstowej przez obrazy. Jego książki stanowią swoiste requiem dla tej formy przekazu – są hołdem składanym księdze przez obraz.

Zestaw prac tworzących wystawę sięga do symboliki wszystkich trzech form tego szczególnego przedmiotu, jakim jest książka: księgi, książki i książeczki. Nowa, powstała w ostatnich latach część wystawy to cykl małych książeczek, zamkniętych w podświetlonych pojemnikach-szkatułkach. Ich zawartość ukazuje osobistą małą apokalipsę kogoś, kto chodząc po ulicach tętniącego życiem ogromnego miasta myśli o tym, że to wszystko, co dzieje się teraz, właśnie mija i wkrótce nie będzie po tym już nawet śladu, dokładnie tak samo, jak po antycznych cywilizacjach…

Prawdziwa wolność twórcza – swobodne poszukiwanie własnych oryginalnych form – przynosi najciekawsze rezultaty wówczas, gdy oparta jest na poszanowaniu tradycji i zrozumieniu jej wartości – taki wniosek można wynieść z kontaktu z pracami Kostasa Kiritsisa. Może to zanurzenie w trzech kulturach jednocześnie: greckiej, polskiej i amerykańskiej pozwala temu artyście tak swobodnie poruszać się między tradycją a nowatorstwem?
 
Kurator:
Elżbieta Łubowicz
 
Wystawa przygotowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Wystawa dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Mecenat sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
W ramach wystwy odbędą się WARSZTATY:
 
Kostas Kiritisis. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.
18 sierpnia, godz. 10.00 - 11.30 (8-10 lat), koszt uczestnictwa 15 zł
19 sierpnia, godz. 10.00 - 12.15 (14-16 lat), koszt uczestnictwa 25 zł
 
Ideą warsztatów prowadzonych według autorskiego pomysłu a jest wprowadzeniu uczestników w istotę fotografii, ukazanie specyfiki obrazu fotograficznego oraz jego funkcjonowania w kulturze. Dzieci i młodzież pod kierunkiem artysty poznają również technikę fotografowania.
Do zajęć potrzebne będą aparaty fotograficzne (dowolne, klasyczne na negatyw, cyfrowe albo te w telefonach komórkowych) oraz przybory rysunkowe (blok, kredki, flamastry, nożyczki, klej, taśma klejąca).
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje: Iwona Makówka, tel. 75/7526669.


Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

Wystawa została zorganizowana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS


Mecenat:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpgwięcej informacji

Wystawa malarstwa Teresy Kępowicz „Sakrum Natury”

f

10 lipca – 31 sierpnia 2014
Městské muzeum Králíky, Velké náměstí 365, Czechy


„Symbolizm, utajone treści duchowe, ale także kunszt wykonywania stanowią o bliskości malarstwa Teresy Kępowicz z tradycja dawnego malarstwa. Subtelność dotknięć pędzla artystki nadaje jej pracom charakteru zjawiskowego, podkreśla ulotność przedstawionych momentów z życia natury. Istotne dla wrażenia migotliwości powierzchni płócien, jest malowanie złotem, które w postaci drobnych punktów odbija światło i dodaje obrazom szlachetnego blasku. Artystka posiada umiejętność wyobrażenia, czegoś, co wydawałoby się umyka możliwościom malarstwa: zatrzymania w obrazie czasu, chwili, która właśnie przemija. Sztuka Teresy Kępowicz wymaga skupienia. Jej istotą jest próba zwrócenia uwagi, iż ważne procesy natury zdarzają się pośród zwyczajnych widoków, w każdym miejscu na ziemi.  Wystarczy tylko wyostrzyć zmysły.”

 

Joanna Mielec
tekst do wystawy „Karkonosze / Krkonoše – malarstwo / malířství”, Praga 2011

 

 

 Wernisaż: 10 lipca 2014,  godz. 17.00

Na wernisażu wystąpi KHP – Karlicka niespodzianka muzyczna.


Organizatorzy:
Miejskie Muzeum Králiky, Czechy

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

Mecenat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

więcej informacji

Dolnoślązacy - portret własny
konkurs filmowy, plastyczny i fotograficzny

f

W imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia oraz Ośrodka Kultury i Sztuki zapraszamy serdecznie domy i instytucje kultury, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowacze oraz wszystkie organizacje działające na terenia Państwa Gminy do udziału w konkursach dotyczących współczesnej tożsamości Dolnoślązaków organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Rozpoczął się właśnie etap zgłaszania prac w następujących konkursach:

 

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs filmowy

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs plastyczny

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs fotograficzny


Szczegółowy regulamin oraz warunki techniczne, które muszą spełniać prace
znajduje się na stronie www.portretwlasny.pl

 

Pragniemy podkreślić, iż we wszystkich trzech konkursach mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i dowolne grupy twórców (klasy szkolne, koła zainteresowań, domy kultury i in.) Konkursy adresowane są do osób w każdym wieku - będzie nam szczególnie miło, jeśli licznie reprezentowane okażą się prace zarówno juniorów, jak i seniorów naszego regionu. Dla zwycięzców poszczególnych konkursów czekają niezwykle atrakcyjne nagrody ! (szczegóły na stronie www.portretwlasny.pl)


z wyrazami szacunku

Wojciech Romanowski
koordynator projektu


Wszelkie zapytania dotyczące konkursów prosimy kierować na numer tel. +48 533-012-620 lub mailowo: portret_wlasny@okis.pl

 

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Patronat medialny:

 

więcej informacji

W wakacyjnym numerze MIESIĘCZNIKA „ODRA”:

f

ROZMOWY Z CESARZEM (Ukraina), PIŁATEM I MROZOWSKIM
Ks. ZEMUŁA:
Z Wadowic do świętości WANIEK: Poręba pisarzy
SIERADZKI:
Teatr – „biblioteką” MIRECKA: Życie po Grotowskim
STACHURA pod wysokim napięciem
CANNES AI WEIWEI
KRÜGER
SINGER: Jadę do Warszawy Wellsa wizje przyszłościWięcej na stronie:
www.facebook.com/MiesiecznikOdra

i  www.okis.pl

 

 

W Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej ODRĘ można nabyć w promocyjnej cenie 8 zł.
Archiwalne numery miesięcznika w cenie 5 zł.

 

 

Wydawnictwo dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

Projekt wydawniczy pod nazwą „Ósmy Arkusz ODRY” w miesięczniku „Odra” dofinansowano przez Miasto Wrocław

więcej informacji

Noworoczne kolędowanie

« powrót

Noworoczne kolędowanie w Bazylice Garnizonowej

 

Tradycja koncertów kolędowych organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki każdorazowo we wrocławskiej Bazylice Garnizonowej sięga 2000 roku. Do tej pory wystąpili na nich między innymi: Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, artystka krakowskiej Piwnicy pod Baranami – Anna Szałapak, zespół wokalny – Affabre Concinui, ukraiński zespół Tercja Pikardyjska, Mieczysław Szcześniak, Andrzej Sikorowski z zespołu Pod Budą z córką Mają, dziecięcy zespół Arka Noego, Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego z solistami, zespół Golec uOrkiestra oraz Krystyna Prońko.


W okresie świątecznym, najczęściej w sobotę wieńczącą pierwszy pełny tydzień nowego roku, zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska do wspólnego kolędowania ze znanymi artystami. To wspaniała okazja do tego, aby, w przystępnej cenie, usłyszeć niezwykłe bożonarodzeniowe utwory.


Naszą ambicją podczas tych spotkań jest, nie tylko krzewienie polskiego dziedzictwa kulturowego zaklętego w dźwiękach muzycznych opowieści o świętach, ale także pokazanie niezwykłej atmosfery panującej na Dolnym Śląsku oraz zachęcenie do wspólnego przeżywania okresu świątecznego.


Przejdź do pełnej galerii
 • Dodaj na Facebook
 • Dodaj na nk
 • Dodaj na gg
 • Dodaj na Wykop
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj na Blip

 • DCIK
 • dokis
 • Domek Romański