nasz kanal na youtube
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header

Wystawa Piotra Błażejewskiego „W DRODZE – razem ze mną"
w Poznaniu

f

11 marca - 1 kwietnia 2015
Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82

Wernisaż: 11.03.2015, godz. 18.00


Wystawa W DRODZE – razem ze mną związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej prof. Piotra Błażejewskiego.

Ekspozycja podzielona jest na dwie części: monograficzną – poświęconą Błażejewskiemu, oraz  zbiorową – dokumentującą dokonania wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Druga część zawiera prace malarzy, współpracowników i przyjaciół  profesora, wśród których znaleźli się: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Klimczak-Dobrzaniecki, P. Lewandowski-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska.


Piotr Błażejewski (ur. 4 lutego 1950 roku w Kluczborku) - artysta malarz, pedagog, związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym i akademickim od 40 lat. Tutaj uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych im. S. Kopystyńskiego w latach 60-tych oraz studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) w latach 70-tych. Dyplom z malarstwa obronił w 1975 r. w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni  doc. Mieczysława Zdanowicza. Pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni rozpoczął tuż po dyplomie. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. Był promotorem ok. 100 dyplomów magisterskich. W roku 2000 rozpoczął pracę w nowo otwartym Instytucie Architektury Krajobrazu ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

 

Błażejewski to jeden z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu. Jest istotnym artystą polskiej abstrakcji geometrycznej. Pracuje cyklami. Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. W jego dorobku są jeszcze pomniejsze cykle malarskie. Artysta był uczestnikiem ok. 250 wystaw w kraju i za granicą (w tym ok. 50 wystaw indywidualnych, 160 wystaw zbiorowych i 40 wystaw zagranicznych). Kilkakrotnie zdobywał nagrody w prestiżowych konkursach malarstwa. Uwielbia spotkania i wymianę doświadczeń z innymi artystami oraz młodzieżą, przede wszystkim na letnich plenerach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w ok. 50 takich przedsięwzięciach, wielokrotnie sam je organizował. Jego wielką pasją jest kolekcjonowanie dzieł sztuki, zarówno z zakresu malarstwa, grafiki jak również ceramiki.

 

Artysta w ten sposób wypowiada się na temat własnej twórczości: W moim malarstwie, szerzej w mojej sztuce, poszukuję porządku oraz harmonii. Często myślę o nieskończoności i ciągłości, o tym, co jest za nami, a co dopiero doświadczamy. Staram się, żeby moje obrazy były proste, syntetyczne i aby właśnie to decydowało o ich sile. W związku z tym, upraszczam, odrzucam, eliminuję, oczyszczam.... Płaszczyzny koloru, światła i formy pragnę doprowadzić do perfekcji. Buduję swoje malarstwo z najprostszych elementów - płaszczyzn, linii. Często różnicuję fakturę stosując swego rodzaju frottage.

 

Wystawie towarzyszy wydana przez Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu obszerna monografia zatytułowana W DRODZE – razem ze mną. Jest to pieczołowicie opracowana i ciekawie zredagowana, autorska opowieść-album poświęcona sztuce jubilata oraz malarzom, współpracownikom i przyjaciołom artysty. Monografia jest opatrzona obszernymi i wnikliwymi analizami krytycznymi autorstwa: A. Kostołowskiego, P. Lewandowskiego-Palle, A. Jarosza, B. Kowalskiej, L. Dmochowskiej.

 

www.zamek.poznan.pl


Materiały prasowe


Organizator wystawy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Wystawa zorganizowana została w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS

   

        

Współorganizator:

     

 

Patronat:

 

Patroni medialni:

     

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

 

więcej informacji

Nowe wydawnictwo OKiS!

f

Monografia Piotra Błażejewskiego W DRODZE – razem ze mną wydana została przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej i akademickiej artysty.

 

Jest to pieczołowicie opracowana i ciekawie zredagowana, autorska opowieść-album, poświęcona sztuce jubilata oraz malarzom, współpracownikom i przyjaciołom artysty, wśród których znaleźli się: Alfons Mazurkiewicz, Krzesława Maliszewska, Wanda Gołkowska, Konrad Jarodzki, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Paweł Lewandowski-Palle, Stanisław Ryszard Kortyka, Piotr Kielan, Janusz Jaroszewski, Anna Brudzińska. Publikacja zawiera również obszerne  i wnikliwe analizy krytyczne autorstwa: Andrzeja  Kostołowskiego, Pawła Lewandowskiego-Palle, Andrzeja  Jarosza, Bożeny Kowalskiej, Lili Dmochowskiej, Magdaleny Hniedziewicz, Zdzisława Jurkiewicza, Janusza Jaroszewskiego, Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego.

 

Wydawnictwo towarzyszy cyklowi wystaw organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS w wielu prestiżowych galeriach sztuki w Polsce.

 

Koncepcja i nadzór redakcyjny: Piotr Błażejewski

Przekład angielski: Wiesława Błażejewska

Korekta: Wiesława Błażejewska

Zdjęcia: Stanisław Sielicki, Czesław Chwiszczuk, Roman Kutera, Krzysztof Saj, Piotr Błażejewski, archiwum artysty

Projekt graficzny: Monika Aleksandrowicz, Piotr Błażejewski

 

 

 

więcej informacji

Warsztaty filmowe dla dolnośląskich szkół

f

W 2015 roku na terenie Dolnego Śląska realizowany jest cykl warsztatów filmowych dla dolnośląskich szkół średnich.

Pomysłodawcą i inicjatorem warsztatów dla młodzieży na Dolnym Śląsku jest Wydział Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego a realizacja powierzona została dwóm instytucjom UMWD: Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Dolnośląskiemu Samorządowemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

 

Młodzież z 19 szkół, która weźmie udział w warsztatach, oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej,  będzie miała okazję stworzyć przez ten rok film promocyjny o swojej szkole. Filmy wezmą później udział w konkursie. Podczas dziesięciu spotkań młodzież dowie się m.in. o szczegółach pracy operatorów, oświetleniowców, montażystów oraz o tym jaką rolę w procesie tworzenia obrazu filmowego odgrywa reżyser. W ramach projektu odbędą się również: zajęcia z podstaw aktorstwa z elementami emisji głosu, wykład o oddziaływaniu filmu we współczesnej kulturze; uczestnikom zostaną przybliżone podstawy make-upu wraz z charakteryzacją, dobór rekwizytów oraz zasady tworzenia przestrzeni planu filmowego. Młodzież będzie miała także okazję przyjechać na plan filmowy najnowszego filmu z cyklu Dolny Śląsk Pełen Historii, który realizuje OKiS w koprodukcji z TVP Wrocław.

Prowadzącymi zajęcia są osoby z wykształceniem psychologicznym lub pedagogicznym oraz specjaliści z danych dziedzin. Gośćmi specjalnymi będą znani reżyserzy, aktorzy, operatorzy oraz ludzie z branży filmowej i telewizyjnej.

Warsztaty mają odbywać się cyklicznie-raz w miesiącu do końca tego roku i będą realizowane w różnych miejscach Dolnego Śląska m.in. w legnickim Zamku, Karpaczu, Zamku Czocha, czy Zamku Książ.

 

Ośrodek Kultury i Sztuki, który posiada Dział Filmowy, ma bogate doświadczenie w produkcji filmów dokumentalnych, fabularyzowanych, koncertów, widowisk, reportaży w koprodukcji z Telewizją Wrocław. Cykl Dolny Śląsk Pełen Historii, który realizuje od 5 lat, również wpisuje się w edukację filmową na Dolnym Śląsku. Oprócz emisji na antenach TVP filmy te dostarczane są do dolnośląskich liceów na potrzeby lekcji historii regionalnej.

 

Mecenat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Organizatorzy:


Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

 

więcej informacji

Wystawa fotografii „Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku” w Obornikach Śląskich

f

6 lutego - 31 marca 2015
Obornicki Ośrodek Kultury (Mała Galeria Fotografii „KONTRAST”)
ul. Dworcowa 26
Wernisaż: 6 lutego 2015, godz. 18.00


Ponadczasowy przekaz

Jako dzieło architektoniczne Kościoły Pokoju pozostają ponadczasowym przekazem, świadczącym o determinacji i sile ducha. Są istotnym dowodem zapoczątkowanych przemian społeczno-religijnych, kiedy trwały pluralizm religijny, promieniujący wówczas z krajów Rzeszy, inicjował powszechność postawy tolerancji w nowożytnej Europie.

Po upływie wieków, konstrukcje kościołów wykazują zadziwiającą trwałość, pomimo zastosowanych do budowy niewyszukanych materiałów. Pozostają obecnie największymi w Europie obiektami, wzniesionymi w konstrukcji szkieletowo-ryglowej.

W 2001 roku oba kościoły zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znalazły się tam jako jeden z trzynastu polskich obiektów w światowym wykazie najcenniejszych dzieł zabytkowej architektury.

Kościół świdnicki zyskał, ponadto, znaczenie symbolu polsko-niemieckiego pojednania. Tutaj właśnie w 1989 roku premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl wspólnie modlili się o pokój i pojednanie między naszymi narodami.

Wystawa, którą prezentujemy w jubileuszowym roku partnerstwa regionów – Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii, podkreśla wagę ponadczasowego przesłania, emanującego z dzieła. Przetrwało, budząc nieodmienny podziw dla siły ludzkiego ducha i skali determinacji. Do dzisiaj kościoły pełnią pierwotną rolę jako miejsca zgromadzeń, religijnych przeżyć, integracji społeczności wokół chrześcijańskich zasad. Przez ich wnętrza przepływa rzeka Czasu, który zawsze niesie ludzkim społecznościom wyzwanie sprostania coraz to nowym przeciwnościom. Przesłanie zawarte w obydwu pomnikach kultury, trwających do dziś na Dolnym Śląsku, pozwala wierzyć w osiąganie z pozoru niemożliwych celów. Są one dziełami ludzkich rąk i umysłów, które dla Boskiej chwały stworzyły dzieła pełne uniwersalnego piękna. Ukształtowało je pragnienie wolności, które w ludzkiej naturze pozostaje niezmienne i w każdej epoce jednakie. Tak jak bolesne ziarnko piasku potrafi przeobrazić się w ciele perłopława w jaśniejący blaskiem klejnot, tak trudne doświadczenia ludzkiej egzystencji czasem prowadzą do zaistnienia fenomenów, przekraczających granice dotychczasowych doświadczeń.

 

Barbara Górniak i jej fotograficzna notacja

Fotograficzna relacja dolnośląskiej artystki Barbary Górniak ma wymiar niezależnego dzieła, powstałego na skutek obcowania z wybitnym zabytkiem architektury. Nieokiełznana architektoniczna wizja Albrechta von Saebischa zmusza do milczenia wobec siły energii zatrzymanej w tej przestrzeni. O kościołach często mówi się, że są namodlone. Artystce udało się niemal zawrzeć w przedstawionych fotogramach szepty, które niewątpliwie można usłyszeć, pozostając uważnym wobec tutejszego genius loci. Dostrzega w niej fascynujące szczegóły dekoracji – ciągi złoconych opowieści, które na niektórych ze zdjęć składają się w niezwykły chór plastycznych form, ukształtowanych dłońmi siedemnastowiecznych śląskich artystów. Fotogramy stanowią formę swego rodzaju ekfrazy poetyckiej – próbującej jeszcze raz opowiedzieć ten zamknięty szachulcowymi ścianami świat, który przed kilkuset laty wykreowała pełna odwagi i woli ludzka wyobraźnia.

Tekst: Henryk Dumin

Zdjęcia: Barbara Górniak, www.gorniak.barbara.artwroc.com

 

Wystawa i album zostały zrealizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia partnerstwa Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii.

Wystawa i druk albumu zostały sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


Wystawa była prezentowana w:
3.05.2013, Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3
16.05.2013, Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Gründgensstr. 20
06.2013 Marienkirche Osnabrück, Markt 13-14, 49074 Osnabrück
09.2013 Schloss Bückeburg, Schloßplatz 1, 31675 Bückeburg
11.2013 Chapelle pour l’Europe, rue Van Maerlantstraat 22-24, 1040 Bruxelles
10.12.2013 Eglise Notre Dame du Sablon rue du Sablon, 1000 Bruxelles
11.02.2014 Centrum Kultury "ZAMEK" pl. Świętojański 1, Wrocław

 

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski

 Współorganizator: Obornicki Ośrodek Kultury


Mecenat: 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

  

 

Patroni medialni

Pismo Artystyczne „Format”

Miesięcznik „Odra”

więcej informacji

W marcowym numerze MIESIĘCZNIKA „ODRA”

f

ŁĘTOWSKA: Prawo ponad paragrafami • BOLECHOW o terroryzmie
KACZMAREK: Jak więdną demokracje • MAGALA o patriotyzmie
STABRO: Patos i tragizm • Janusz Różewicz, starszy brat Tadeusza
CITATI: Baron Corvo • Borowski po ukraińsku • KOSIEWSKI
KLIMKO: OGÓREK na mizerię • RUCHNIEWICZ • PICK


Więcej na stronie:
www.facebook.com/MiesiecznikOdra

www.okis.pl

 

W Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej ODRĘ można nabyć w promocyjnej cenie 8 zł.
Archiwalne numery miesięcznika w cenie 5 zł.

 

Wydawnictwo dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

Projekt wydawniczy pod nazwą „Ósmy Arkusz ODRY” w miesięczniku „Odra” dofinansowano przez Miasto Wrocław

więcej informacji

COLLEGIUM MUSICUM. Wykład Marka Dyżewskiego
„Mater Dolorosa w poezji i pieśni"

f

28 marca 2015, godz. 16.00
Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
pl. Kościuszki 9, Wrocław

COLLEGIUM MUSICUM - taką nazwę miały działające w czasach Jana Sebastiana Bacha stowarzyszenia melomanów, muzyków oraz ludzi zainteresowanych poznawaniem muzyki od strony teoretycznej. Tym razem owa nazwa określa cykl wykładów o muzyce, prowadzonych przez Marka Dyżewskiego. Szczególną wartością wykładów jest ich szeroka perspektywa humanistyczna, ukazywane są związki muzyki z innymi dziedzinami sztuki.

 

Ich autor, Marek Dyżewski, komentował w II Programie Polskiego Radia i telewizji największe, odbywające się w naszym kraju, międzynarodowe imprezy muzyczne: Festiwale „Wratislavia Cantans”, Międzynarodowe Konkursy Dyrygenckie im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego oraz Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina. Prowadził gościnne wykłady na wszystkich polskich uczelniach muzycznych oraz na kilku uniwersytetach. Wykładał też w Niemczech, Belgii, Austrii, Rosji, Francji i Hiszpanii. Był rektorem wrocławskiej Akademii Muzycznej.

 

Wykłady Collegium Musicum w roku 2015 :  

 

 • 21 lutego, Muzyczny ogród Marii Panny
 • 28 marca, Mater Dolorosa w poezji i pieśni
 • 25 kwietnia, Verdiowski portret Otella i Desdemony
 • 24 maja, Bach w swych natchnionych improwizacjach
 • 19 września, Przestrzeń w muzyce muzyka w przestrzeni
 • 24 października, Nowy świat brzmień muzyki organowej


 

Materiały prasowe

 

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski    

Mecenat:  Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 Patronat Medialny:

więcej informacji

Polecamy nowe wydawnictwo Wędrowanie. Jednoosobowy teatr
Wiesława Komasy

f

Ukazała się trzynasta publikacja z serii „Czarna Książeczka z Hamletem”, która wydawana jest w ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru. Bohaterem książki, autorstwa Katarzyny Flader-Rzeszowskiej, zatytułowanej „Wędrowanie. Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy”, jest wybitny aktor teatralny, filmowy, dubbingowy, recytator, reżyser  i  pedagog – Wiesław Komasa.

 

Wędrowanie Wiesława Komasy określają zarówno spektakle zespołowe, poetyckie koncerty słowa, jak i praca pedagogiczna. Zasadniczy wpływ ma na nie także teatr jednego aktora. Dla Komasy monodram to spotkanie z drugim człowiekiem, to zmaganie się poprzez scenę ze światem i samym sobą. Jego aktorstwo zawsze niesie jakiś problem, wartości, o które artysta chce i musi walczyć.

Komasa nie stworzył wielu monodramów, bo w ponad czterdziestoletniej pracy artystycznej zaproponował siedem wypowiedzi jednoosobowych, większość przygotował na początku drogi zawodowej. Wynikało to z buntu młodości, z gorącej potrzeby wypowiedzenia się na ważne tematy, z żaru emocji drzemiących w aktorze. Czas łagodzi uczucia. Wiesław Komasa nigdy jednak nie przestał wyrażać w jednoosobowym teatrze swoich pragnień i wątpliwości. Dowodzi tego Katarzyna Flader-Rzeszowska, która z dbałością o historyczne szczegóły ukazuje osobną i wyjątkową drogę artysty.

 

Autorka przy okazji pisania książeczki o wędrówkach Komasy – artysty poszukującego, tak naprawdę chce opowiedzieć, niejako przy okazji, całą jego biografię. Sięga więc do Nowego Wiśnicza, jakieś 40 km od Krakowa, gdzie urodził się Wiesław w roku 1949, w rodzinnie humanistów, nauczycieli (matka bibliotekarka i siostra – polonistka, to gwarancja „oczytania” i dobrego gustu literackiego przyszłego artysty). Potem krakowska PWST im. Solskiego (1967-1972) i wpływ szkoły: Zofii Jaroszewskiej, Danuty Michałowskiej (pierwszej „solistki” w modelu monodramatycznym), Jerzego Jarockiego, a nawet Jerzego Grotowskiego (do którego idei teatru ubogiego i ofiarniczego będzie Komasa powoli dorastał). (…) Potem idą spektakle jednoosobowe artysty, od Wołającego (1971) – przez min. Moją bajkę (1972) i Odejście Kaina (1973) – do Yoricka, czyli spowiedzi błazna (2006). Flader znakomicie operuje materią poetycką tych przedstawień; czyta, cytuje i rozumie ich poezję.

Prof. dr hab. Jan Ciechowicz


 

Wiesław Komasa (nota biograficzna)

(ur. 15 stycznia 1949 roku w Nowym Wiśniczu) – aktor teatralny, filmowy, dubbingowy, recytator, reżyser, pedagog. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie dostał angaż w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Jego pierwszą rolą był Albin w Ślubach Panieńskich w reż. Macieja Prusa (1971). Po dwóch sezonach rozpoczął pracę w Teatrze Nowym w Poznaniu (1973--1988), gdzie dyrekcję obejmowała Izabella Cywińska. Na ekranie zadebiutował w roku 1975 w filmie Kazimierz Wielkich (reż. E. i Cz. Petelscy) W latach 1980-1986 współpracował z Teatrem im. Andrzeja Jawienia Krystyny i Celestyna Skołudów. W roku 1988 przeniósł się do Warszawy. Należał do zespołu Janusza Wiśniewskiego (rola w Olśnieniu). W tym samym roku rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna), z którą związany jest do dziś. W latach 2003-2004 pracował na etacie w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana.

W teatrze jednego aktora debiutował spektaklem Wołający (1971), opartym na kolażu utworów poetyckich i fragmentach Księgi Eklezjasty. Rok później przygotował Moją bajkę na podstawie fragmentów utworów Hessego, Tagorego, Stachury, Konwickiego. W 1973 roku przedstawił Odejście Kaina – poemat Marianny Bocian. Łącznie w swoim artystycznym dorobku ma 7 spektakli jednoosobowych (Z kilkoma małymi poprawkami 1975; Moje źródła 1986; Dopokąd idę 2003; Yorick, czyli spowiedź błazna 2006). Jego żona Gina Łopacińska jest śpiewaczką. Występowała z zespołem Spirituals and Gospel Singers. Mają czworo dzieci: Jana, Marię, Szymona i Zofię. Za całokształt pracy artystycznej i pedagogicznej w 2011 roku Wiesław Komasa otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w 2012 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

 

Katarzyna Flader-Rzeszowska – historyk teatru, wykładowca akademicki. Ukończyła Wydział Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Humanistycznych w Polskiej Akademii Nauk. Doktorat uzyskała w Instytucie Sztuki PAN. Obecnie wykłada na Komunikacji Medialno -Kulturowej UKSW. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”, współpracuje z miesięcznikiem „Teatr”. Wielokrotna laureatka konkursów recytatorskich. W teatrze jednego aktora zadebiutowała spektaklem Oczami mojej żony na podstawie Wesel w domu Bohumila Hrabala. Jest autorką książek Promieniowanie rapsodyzmu. W kręgu myśli i praktyki teatralnej Mieczysława Kotlarczyka (Warszawa 2008), Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej (Kraków-Warszawa 2013), współredaktorką publikacji Jan Paweł II człowiek kultury (Kraków 2008), Słowo w kulturze współczesnej (Warszawa 2009) i innych. Od lat obserwuje i opisuje ruch teatrów jednego aktora

 

Oficjalana promocja publikacji odbędzie się w ramach WROSTJA 2015

 

Materiały prasowe

 

Czarna Książeczka z Hamletem"

Seria wydawnicza poświęcona ruchowi teatrów jednego aktora i sylwetkom wybitnych aktorów polskich i zagranicznych. Wydawana od 2007 roku w ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora przez Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru i Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Do tej pory w serii ukazało się 13 publikacji. więcej

 

Projekt wydawniczy „Czarna Książeczka z Hamletem”
dofinansowano ze środków

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 

Od 20 stycznia 2015 roku dostępna w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej,
Wrocław, Rynek-Ratusz 24, parter

więcej informacji

Aktualności

« powrót

POŁĄCZYŁ NAS DOLNY ŚLĄSK - wystawa pokonkursowa

POŁĄCZYŁ NAS DOLNY ŚLĄSK - wystawa pokonkursowa

Dodano: 13.12.2013 16:23

17 grudnia 2013 - 31 stycznia 2014
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS,
Rynek-Ratusz 24Wystawa pt. „Połączył nas Dolny Śląsk” składa się z prac nagrodzonych i wyróżnionych w dwóch konkursach: „Mój album rodzinny – Moja historia” oraz „Ślad naszej historii”, których pomysłodawcą i patronem honorowym jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Radosław Mołoń, zaś organizatorem Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

 

Konkurs „Mój album rodzinny – Moja historia” odbywał się w terminie: 18.06-15.11.2013 r. i polegał na stworzeniu albumu zawierającego zdjęcia, dokumenty i wspomnienia o trudnych latach 1945-1970, albumu pokazującego historie ludzi, którzy przybyli na Dolny Śląsk z różnych stron Polski, z terenów przyłączonych do Związku Radzieckiego i tutaj znalazłszy swój dom, zaczęli pisać nową historię tych ziem. Celem konkursu było rozbudzenie tożsamości kulturowej młodych Dolnoślązaków poprzez pokazanie pracy i codziennego życia ich dziadków w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.

Ideą konkursu „Ślad naszej historii”, który odbywał się w terminie: 2.10-6.11.2013 r., było zaś przedstawienie fotografii, pokazującej ważne wydarzenie z lat 1945-1970 w dziejach rodziny, grupy społecznej, miejscowości, zakładu pracy czy szkoły z terenu Dolnego Śląska wraz z krótkim (kilku zdaniowym) opisem.

 

Spośród nadesłanych prac Jury konkursów w składzie: Wojciech Romanowski, Roman Ziembicki, Michał Hose wyłoniło trzech finalistów:

 

Konkurs „Mój  album rodzinny – Moja historia”:

miejsce 1: Jan Baranowski „Z Zagłębia i z Podlasia na Dolny Śląsk”

miejsce 2: Małgorzata Murawska „Mój album rodzinny – Moja historia”

miejsce 3: Jakub Nejman „Rodzina Mrozków”

 

Konkurs „Ślad naszej historii”:

miejsce 1: Adam Ziemianowicz „Uczniowie szkoły mechanicznej”

miejsce 2: Joanna Jaskólska „Rodzina Bugrynów na podwórku”

miejsce 3: Krzysztof Szozda „Wieczerza wigilijna”

 

Dolny Śląsk był miejscem mieszania się ludzi i kultur. Większość przesiedleńców i przybyszów chciała jednak powoli kształtować swoje otoczenie, tworzyć nowe relacje międzyludzkie i dostosowywać swoje życie do nowej rzeczywistości.

Lata 1945-1970 to czas zmiany wizerunku tych ziem. Najpierw odbudowa po zniszczeniach wojennych a potem budowa nowych osiedli , fabryk , instytucji oświatowych i kulturalnych.Powstały też nowe zjawiska kulturowe i obyczajowe. Niektóre z nich przekroczyły próg lokalności i dały ich uczestnikom nowe wrażenia i doświadczenia.

Tę nową społeczność budowali ludzie, którzy jeszcze żyją wśród nas. To ci, którzy tu przyjechali i których młodzieńcze lata przypadły na ten trudny okres. Swoją młodość kształtowali w nowej rzeczywistości, zdobywali umiejętności, wiedzę i wykształcenie. Wśród nich byli: Twoja Babcia, Twój Dziadek.

Warto zapisać wspomnienia tych ludzi a szczególnie warto, żebyście zrobili to Wy, ich wnukowie. Pokazać stare zdjęcia i dokumenty. Bo wtedy historia dolnośląska stanie się historią rodzinną, historią, tak naprawdę Waszą historią.

                                       Radosław Mołoń
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Dwanaście prezentowanych na wystawie zdjęć wraz z opisami znalazło się na kartach drugiej edycji Dolnośląskiego Kalendarza Społecznego na 2014 rok.

Wernisaż: 17 grudnia 2013, godz. 11.00

 

Ekspozycja oraz kalendarz sfinansowane zostały ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Fotografia z albumu Małgorzaty Murawskiej nadesłanego na konkurs „Mój album rodzinny – Moja historia”

 

 

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

dokis


Patronat honorowy: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Radoslaw Mołoń

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg


 • Dodaj na Facebook
 • Dodaj na nk
 • Dodaj na gg
 • Dodaj na Wykop
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj na Blip

 • Domek Romański
 • dokis
 • DCIK
 • DolnySlaskpelenHistorii