nasz kanal na youtube
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header

List otwarty w sprawie zamiaru odwołania Piotra Borkowskiego ze stanowiska
Dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

f

My niżej podpisani, pracownicy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz osoby związane ze światem kultury i sztuki we Wrocławiu na Dolnym Śląsku i w Polsce pragniemy wyrazić nasze pełne poparcie dla dotychczasowego Dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Piotra Borkowskiego - osoby posiadającej rozległe doświadczenie zawodowe i cieszącej się powszechnym uznaniem, wobec której, niespodziewanie dla nas wszystkich, podjęta została próba odwołania ze stanowiska.

 

Pod kierownictwem obecnego Dyrektora Piotra Borkowskiego Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu stał się jedną z czołowych instytucji kulturalnych działających na Dolnym Śląsku, której rozliczne projekty z zakresu sztuk wizualnych, teatru, muzyki prezentowane były również w najważniejszych ośrodkach całej Polski i poza jej granicami. Codzienna praca na rzecz rozwoju i wzbogacenia kontaktów kulturalnych między regionalnymi i ponadregionalnymi ośrodkami odbywa się poprzez organizację licznych imprez w rozmaitych dziedzinach kultury na wysokim poziomie merytorycznym oraz przy dbałości o pełny profesjonalizm - to właśnie te czynniki zadecydowały o niezaprzeczalnym prestiżu i pierwszoplanowej roli Ośrodka na Dolnym Śląsku.

 

Praca ta dostrzegana była wielokrotnie i honorowana licznymi wyróżnieniami i nagrodami. Piotr Borkowski kilkakrotnie był uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jest posiadaczem odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska przyznanej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Za kadencji p. Borkowskiego OKiS został nagrodzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska Kluczem Sukcesu, Nagrodą Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wieloma innymi.

 

Poza poziomem merytorycznym przygotowywanych wydarzeń artystycznych Ośrodek Kultury i Sztuki z powodzeniem pozyskiwał na swoją działalność środki zewnętrzne. Były to między innymi dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Wyszehradzkiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Jako załoga tej instytucji oraz osoby z nią związane nie wyobrażamy sobie powodów, które mogłyby świadczyć przeciw Piotrowi Borkowskiemu, dyrektorowi OKiS i stanowić podstawę do podjęcia decyzji o odwołaniu dyrektora przez Zarząd Województwa. Wszyscy niżej podpisani, zgodnie chcemy wystąpić do Pana Marszałka z prośbą o zaniechanie procedury odwołania dyrektora.

 

Prosimy o wsparcie naszego działania w sprawie zaniechania procedury odwołania Piotra Borkowskiego ze stanowiska Dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i wysyłanie listów wspierających i potwierdzających Państwa współpracę z OKiS i jego dyrektorem na adres mailowy: okis@okis.pl lub do siedziby OKiS: Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław i/lub do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: marszalek@dolnyslask.pl. W razie pytań prosimy o tel.: 71 3442864.

 

Bronisław Kowalewski, kierownik działu Dolnośląski Festiwal Artystyczny

Agnieszka Chodysz-Foryś, Dolnośląski Festiwal Artystyczny

Marta Przetakiewicz, Dolnośląski Festiwal Artystyczny

Jan Bortkiewicz, kierownik DCF Galerii Domek Romański

Olga Nazarkiewicz, DCF Galeria Domek Romański

Joanna Makowska, DCF Galeria Domek Romański

Maciej Kieres, kierownik działu współpracy z zagranicą

Marta Stolarczyk, dział współpracy z zagranicą

Wojciech Wojtczak, dział współpracy z zagranicą

Daniel Jasiński, dział współpracy z zagranicą

Joanna Drab Pasierska, dział współpracy z zagranicą

Amelia Żak, dział merytoryczny

Barbara Paruch, zamówienia publiczne

Karolina Michalska-Cecot, kierownik działu Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej

Agnieszka Rusnak,  DolnośląskieCentrum Informacji Kulturalnej

Joanna Gądek, Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej

Izabela Jóźwik, miesięcznik Odra

Natalia Wielęgowska, miesięcznik Odra

Mieczysław Orski, redaktor naczelny miesięcznika Odra

Elżbieta Garbarczyk, miesięcznik Odra

Mirosław Ratajczak, miesięcznik Odra

Marta Mizuro, miesięcznik Odra

Joanna Mitas, główna Księgowa

Marzena Baraniecka, zastępca Głównej Księgowej

Dominika Bochenek, Księgowość

Anna Noga, kierownik działu kadr

Anna Mikos-Janowska, sekretariat

Wanda Mleczak, kierownik działu administracji

Tadeusz Kość, dział administracji

 

 

Andrzej Saj, redaktor naczelny Pisma Artystycznego Format

Janina Hobgarska, dyrektor Galerii BWA w Jeleniej Górze

Zuzanna Dziedzic, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej

Anna Morawiecka, Prezes Fundacji Ludzka Sprawa

Wiesław Geras, Prezes Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru

Witold Kozakowski, Kłodzkie Impresje Gitarowe „Gitariada”

Izabela Siwińska, właściciel/redaktor naczelna Magazynu Regiony-Regionen, "Wrocławianin-magazyn miejski" oraz "Wrocławski Senior"

Robert Chmielarczyk, Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Kultury „Wagant”

prof, dr hab. Piotr Łykowski, kierownik Katedry Wokalistyki AM we Wrocławiu, Prezes Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu

Piotr Maziarz, Burmistrz Kudowy Zdroju

Janusz Biskowski - fotograf

 

Petycję można podpisać tutaj


List otwarty

Sprzeciw pracowników

Poparcie

więcej informacji

Aktualności

« powrót

POŁĄCZYŁ NAS DOLNY ŚLĄSK - wystawa pokonkursowa

POŁĄCZYŁ NAS DOLNY ŚLĄSK - wystawa pokonkursowa

Dodano: 13.12.2013 16:23

17 grudnia 2013 - 31 stycznia 2014
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS,
Rynek-Ratusz 24Wystawa pt. „Połączył nas Dolny Śląsk” składa się z prac nagrodzonych i wyróżnionych w dwóch konkursach: „Mój album rodzinny – Moja historia” oraz „Ślad naszej historii”, których pomysłodawcą i patronem honorowym jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Radosław Mołoń, zaś organizatorem Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

 

Konkurs „Mój album rodzinny – Moja historia” odbywał się w terminie: 18.06-15.11.2013 r. i polegał na stworzeniu albumu zawierającego zdjęcia, dokumenty i wspomnienia o trudnych latach 1945-1970, albumu pokazującego historie ludzi, którzy przybyli na Dolny Śląsk z różnych stron Polski, z terenów przyłączonych do Związku Radzieckiego i tutaj znalazłszy swój dom, zaczęli pisać nową historię tych ziem. Celem konkursu było rozbudzenie tożsamości kulturowej młodych Dolnoślązaków poprzez pokazanie pracy i codziennego życia ich dziadków w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.

Ideą konkursu „Ślad naszej historii”, który odbywał się w terminie: 2.10-6.11.2013 r., było zaś przedstawienie fotografii, pokazującej ważne wydarzenie z lat 1945-1970 w dziejach rodziny, grupy społecznej, miejscowości, zakładu pracy czy szkoły z terenu Dolnego Śląska wraz z krótkim (kilku zdaniowym) opisem.

 

Spośród nadesłanych prac Jury konkursów w składzie: Wojciech Romanowski, Roman Ziembicki, Michał Hose wyłoniło trzech finalistów:

 

Konkurs „Mój  album rodzinny – Moja historia”:

miejsce 1: Jan Baranowski „Z Zagłębia i z Podlasia na Dolny Śląsk”

miejsce 2: Małgorzata Murawska „Mój album rodzinny – Moja historia”

miejsce 3: Jakub Nejman „Rodzina Mrozków”

 

Konkurs „Ślad naszej historii”:

miejsce 1: Adam Ziemianowicz „Uczniowie szkoły mechanicznej”

miejsce 2: Joanna Jaskólska „Rodzina Bugrynów na podwórku”

miejsce 3: Krzysztof Szozda „Wieczerza wigilijna”

 

Dolny Śląsk był miejscem mieszania się ludzi i kultur. Większość przesiedleńców i przybyszów chciała jednak powoli kształtować swoje otoczenie, tworzyć nowe relacje międzyludzkie i dostosowywać swoje życie do nowej rzeczywistości.

Lata 1945-1970 to czas zmiany wizerunku tych ziem. Najpierw odbudowa po zniszczeniach wojennych a potem budowa nowych osiedli , fabryk , instytucji oświatowych i kulturalnych.Powstały też nowe zjawiska kulturowe i obyczajowe. Niektóre z nich przekroczyły próg lokalności i dały ich uczestnikom nowe wrażenia i doświadczenia.

Tę nową społeczność budowali ludzie, którzy jeszcze żyją wśród nas. To ci, którzy tu przyjechali i których młodzieńcze lata przypadły na ten trudny okres. Swoją młodość kształtowali w nowej rzeczywistości, zdobywali umiejętności, wiedzę i wykształcenie. Wśród nich byli: Twoja Babcia, Twój Dziadek.

Warto zapisać wspomnienia tych ludzi a szczególnie warto, żebyście zrobili to Wy, ich wnukowie. Pokazać stare zdjęcia i dokumenty. Bo wtedy historia dolnośląska stanie się historią rodzinną, historią, tak naprawdę Waszą historią.

                                       Radosław Mołoń
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Dwanaście prezentowanych na wystawie zdjęć wraz z opisami znalazło się na kartach drugiej edycji Dolnośląskiego Kalendarza Społecznego na 2014 rok.

Wernisaż: 17 grudnia 2013, godz. 11.00

 

Ekspozycja oraz kalendarz sfinansowane zostały ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Fotografia z albumu Małgorzaty Murawskiej nadesłanego na konkurs „Mój album rodzinny – Moja historia”

 

 

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

dokis


Patronat honorowy: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Radoslaw Mołoń

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg


 • Dodaj na Facebook
 • Dodaj na nk
 • Dodaj na gg
 • Dodaj na Wykop
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj na Blip

 • DCIK
 • Domek Romański
 • DolnySlaskpelenHistorii
 • dokis