nasz kanal na youtube
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header
 • header

KOSTAS KIRITSIS FICTION / NON-FICTION Biblioteka obrazów

f

24 lipca - 18 sierpnia 2014
BWA w Jeleniej Górze, ul. Długa 1
Finisaż z udziałem autora: 18 sierpnia, godz. 18.00Kostas Kiritsis. Ur. w 1962 roku w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980–1986 studiował na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992–1995 w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Oprócz pracy artystycznej zajmuje się edukacją w dziedzinie fotografii, prowadząc zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i studentów, także w macierzystej School of Visual Arts.
 
Wystawa jest premierową prezentacją zarówno starszych (z lat 90.), ale nie pokazywanych dotąd prac, jak i dzieł nowych, przygotowanych specjalnie na tę ekspozycję. Poprzednią wystawę Kostasa Kiritsisa, Cywilizacje, Ośrodek Kultury i Sztuki organizował w 2004 roku. Tytuł wystawy Fiction / Non-Fiction zwraca uwagę, iż te same pojęcia, za pomocą których rozróżnia się fikcję literacką i literaturę faktu, odnoszą się również do obrazów, a także, iż wzajemna ich relacja daleka jest od jednoznaczności.

Kostas Kiritsis w niekonwencjonalny i oryginalny sposób wykorzystuje możliwości klasycznych technik fotograficznych. Fotografia istotna jest dla niego nie tylko jako obraz, ale także jako materialny przedmiot – obiekt. Tworzywem swoich prac Kostas Kiritsis uczynił papier, który jest nie tylko podłożem obrazu, ale także jego dopełnieniem, nadającym mu byt realnego obiektu z własnym życiem i historią. Dla sensu jego prac istotne są ślady destrukcji, jakie zostawia na papierze upływający czas i indywidualna historia fotografii-przedmiotu, czyniąc z niej symboliczny relikt, świadectwo przemijania.

Ponadto, dokonywane przez niego manualne ingerencje w obraz nadają mu charakter unikatu, nabierającego materialnej konkretności; konkret wdziera się w świat fikcji, tworząc „realne metafory”: realistyczna reprezentacja świata zostaje bowiem przekształcona w fikcyjną wizję. Dzieła Kostasa Kiritsisa są projekcją wyobraźni, rzutowaną na dzisiejszą rzeczywistość z perspektywy odległej przyszłości lub przeszłości.
Szczególną formą prac tego autora jest unikatowa książka, wykonana przez niego własnoręcznie z wykorzystaniem własnych zdjęć układających się w tematyczne serie. Książka istotna jest tu ze względu na symboliczne jej znaczenie jako obiektu przechowującego wiedzę, która tworzy ludzką cywilizację. Jednocześnie (szczególnie w serii Tabula rasa) Kostas Kiritsis ukazuje narastający proces zastępowania tradycyjnej formy tekstowej przez obrazy. Jego książki stanowią swoiste requiem dla tej formy przekazu – są hołdem składanym księdze przez obraz.

Zestaw prac tworzących wystawę sięga do symboliki wszystkich trzech form tego szczególnego przedmiotu, jakim jest książka: księgi, książki i książeczki. Nowa, powstała w ostatnich latach część wystawy to cykl małych książeczek, zamkniętych w podświetlonych pojemnikach-szkatułkach. Ich zawartość ukazuje osobistą małą apokalipsę kogoś, kto chodząc po ulicach tętniącego życiem ogromnego miasta myśli o tym, że to wszystko, co dzieje się teraz, właśnie mija i wkrótce nie będzie po tym już nawet śladu, dokładnie tak samo, jak po antycznych cywilizacjach…

Prawdziwa wolność twórcza – swobodne poszukiwanie własnych oryginalnych form – przynosi najciekawsze rezultaty wówczas, gdy oparta jest na poszanowaniu tradycji i zrozumieniu jej wartości – taki wniosek można wynieść z kontaktu z pracami Kostasa Kiritsisa. Może to zanurzenie w trzech kulturach jednocześnie: greckiej, polskiej i amerykańskiej pozwala temu artyście tak swobodnie poruszać się między tradycją a nowatorstwem?
 
Kurator:
Elżbieta Łubowicz
 
Wystawa przygotowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego. Wystawa dofinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Mecenat sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
W ramach wystwy odbędą się WARSZTATY:
 
Kostas Kiritisis. Warsztaty dla dzieci i młodzieży.
18 sierpnia, godz. 10.00 - 11.30 (8-10 lat), koszt uczestnictwa 15 zł
19 sierpnia, godz. 10.00 - 12.15 (14-16 lat), koszt uczestnictwa 25 zł
 
Ideą warsztatów prowadzonych według autorskiego pomysłu a jest wprowadzeniu uczestników w istotę fotografii, ukazanie specyfiki obrazu fotograficznego oraz jego funkcjonowania w kulturze. Dzieci i młodzież pod kierunkiem artysty poznają również technikę fotografowania.
Do zajęć potrzebne będą aparaty fotograficzne (dowolne, klasyczne na negatyw, cyfrowe albo te w telefonach komórkowych) oraz przybory rysunkowe (blok, kredki, flamastry, nożyczki, klej, taśma klejąca).
Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje: Iwona Makówka, tel. 75/7526669.

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze

Wystawa została zorganizowana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS


Mecenat:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpgwięcej informacji

POWSTANIA WARSZAWSKIE - W 70. ROCZNICĘ

f

1 sierpnia - 27 września 2014
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8

Wernisaż:  1 sierpnia 2014, godz.17.00


Dnia 1 sierpnia br. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” planuje otwarcie wystawy. Autorami zdjęć z Powstania są wybitni fotograficy: Stefan Bałuk, Sylwester Braun, Tadeusz Bukowski, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Tomaszewski i Józef Jerzy Karpiński.

Pochodzące z kolekcji prywatnej barytowe odbitki są punktem wyjścia do stworzenia wielkoformatowych prac, które jeszcze dobitniej ukazują tragizm powstańczych dni, skalę ludzkich dramatów, śmierci i zniszczeń miasta.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog w polsko-angielskiej wersji językowej.

 

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”

 Urząd Marszałkowski

 


Mecenat:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Patronat medialny:

 

więcej informacji

II DOLNOŚLĄSKI PIKNIK MILITARNY „Misja Zachód”

f

1-3 sierpnia 2014
Ludwikowice Kłodzkie koło Nowej Rudy.


Impreza odbywa się w Muzeum Techniki Militarnej „Molke” i ma charakter edukacyjny – propaguje historię Polski i regionu poprzez żywe lekcje historii, promuje turystyczne walory regionu oraz prezentuje jego dorobek kulturalny.


Centralnym punktem projektu jest Wielkie Widowisko Teatru Żywego „Sowiogórskie tajemnice – Riese – Pamięci ofiar…”, którego celem jest opowiedzenie o dramatycznej historii regionu przy zaangażowaniu wielu grup rekonstrukcyjnych i lokalnej społeczności.

Widowisko w swoim przekazie jest protestem, swoistym sprzeciwem przeciwko wojnie, produkcji broni, agresji zbrojnej i fizycznej, nieludzkiemu traktowaniu człowieka przez człowieka.

 

Spektakl „Sowiogórskie tajemnice – Riese – Pamięci ofiar…” zrealizowany jest przy udziale najlepszych grup rekonstrukcyjnych z całej Europy oraz bardzo zaangażowanej w przedsięwzięcie lokalnej społeczności grających rolę ludności cywilnej, więźniów i górników pracujących w kopalni „Wacław”.

 

W ogromnym widowisku zagra i zaprezentuje swój sprzęt największa Grupa Rekonstrukcji Historycznej Stowarzyszenia Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej.

Kolejnymi grupami biorącymi udział w spektaklu będą  współpracująca z nami od początku GRH Oka prowadzona przez Tadeusza Kwietnia oraz działająca przy naszym Stowarzyszeniu GRH OFLAGI Riese, odtwarzająca więźniów i ludność cywilną. W rekonstrukcji użyte będą samoloty niemieckie i rosyjskie oraz czołg radziecki T-34.


Atrakcją będzie również zwiedzanie sztolni poniemieckiego, hitlerowskiego kompleksu „Riese” w Muzeum Techniki Militarnej „Włodarz”.  Dodatkowo, w czasie czterodniowego spotkania, odbędą się koncerty w scenerii tajemniczej „Muchołapki”, biesiady przy ognisku, zawody strzeleckie, prelekcje naukowe oraz projekcie filmów. 


Termin:  01-03.08.2014, godz. 9.00
Miejsce:
Ludwikowice Kłodzkie – Muzeum Techniki Militarnej „Molke”

 

Więcej szczegółow o projekcie: http://dolnoslaskipiknikmilitarny.com.pl/

oraz http://wlodarz.pl/

 

 

 

Materiały prasowe do pobrania tutaj


Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

 Urząd Marszałkowski

Stowarzyszenie „Riese” 

Mecenat:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Patronat medialny:

 więcej informacji

FINAŁ III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
im. Andrzeja Hiolskiego

f

Zapraszamy do śledzenia zmagań uczestników III Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego w Teatrze Zdrojowym w Kudowie-Zdroju.

 

Terminy przesłuchań:

I ETAP – 18/19 sierpnia 2014
pieśń dowolna, aria dowolna, utwór dowolny kompozytora polskiego

II ETAP – 20 sierpnia 2014
pieśń Stanisława Moniuszki, dwie arie dowolne

FINAŁ z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – 22 sierpnia 2014
dwie arie operowe

KONCERT LAUREATÓW z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – 24 sierpnia 2014

 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

 

Myślą przewodnią twórców Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Andrzeja Hiolskiego w Kudowie-Zdroju była i jest promocja młodych artystów oraz propagowanie muzyki wokalnej, również Stanisława Moniuszki. Patronem Konkursu został Andrzej Hiolski, wybitny polski baryton, legenda i znakomitość powojennych dziejów narodowej sceny operowej. Wdzięczność należy się Spadkobiercom Patrona, którzy zgodzili się na takie uhonorowanie wielkiego polskiego śpiewaka. Ten wyjątkowy Człowiek może – i powinien – być wzorem do naśladowania dla wszystkich artystów: pracowity, wszechstronny, skromny, kochający polską muzykę.

Konkurs jest trzyetapowy, przeznaczony zasadniczo dla wykształconych
(lub kształcących się) artystów do 35 roku życia. Niemniej, istniała możliwość aplikacji na podstawie nagrań dla innych zainteresowanych. Wobec braku podziału na jakiekolwiek kategorie wszyscy uczestnicy muszą przygotować zróżnicowany repertuar: 5 arii, 2 pieśni oraz utwór dowolny. Konieczną jest prezentacja co najmniej jednego utworu skomponowanego przez Stanisława Moniuszkę. W trzecim – finałowym etapie, wokaliści występują z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Sudeckiej.

Inicjatywa powołania do życia konkursu dla młodych wokalistów wynikała bezpośrednio z chęci szczególnego uhonorowania faktu jubileuszu 50-lecia kudowskiego Festiwalu Moniuszkowskiego w roku 2012.

 

Więcej o zasadach konkursu na stronie www.okis.pl

 

Organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Projekt jest dofinansowany ze środków województwa dolnośląskiego.

 Urząd Marszałkowski             

 

 

 

więcej informacji

Wystawa malarstwa Teresy Kępowicz „Sakrum Natury”

f

10 lipca – 31 sierpnia 2014
Městské muzeum Králíky, Velké náměstí 365, Czechy


„Symbolizm, utajone treści duchowe, ale także kunszt wykonywania stanowią o bliskości malarstwa Teresy Kępowicz z tradycja dawnego malarstwa. Subtelność dotknięć pędzla artystki nadaje jej pracom charakteru zjawiskowego, podkreśla ulotność przedstawionych momentów z życia natury. Istotne dla wrażenia migotliwości powierzchni płócien, jest malowanie złotem, które w postaci drobnych punktów odbija światło i dodaje obrazom szlachetnego blasku. Artystka posiada umiejętność wyobrażenia, czegoś, co wydawałoby się umyka możliwościom malarstwa: zatrzymania w obrazie czasu, chwili, która właśnie przemija. Sztuka Teresy Kępowicz wymaga skupienia. Jej istotą jest próba zwrócenia uwagi, iż ważne procesy natury zdarzają się pośród zwyczajnych widoków, w każdym miejscu na ziemi.  Wystarczy tylko wyostrzyć zmysły.”

 

Joanna Mielec
tekst do wystawy „Karkonosze / Krkonoše – malarstwo / malířství”, Praga 2011

 

 

 Wernisaż: 10 lipca 2014,  godz. 17.00

Na wernisażu wystąpi KHP – Karlicka niespodzianka muzyczna.


Organizatorzy:
Miejskie Muzeum Králiky, Czechy

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

Mecenat:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

więcej informacji

Dolnoślązacy - portret własny
konkurs filmowy, plastyczny i fotograficzny

f

W imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Mołonia oraz Ośrodka Kultury i Sztuki zapraszamy serdecznie domy i instytucje kultury, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowacze oraz wszystkie organizacje działające na terenia Państwa Gminy do udziału w konkursach dotyczących współczesnej tożsamości Dolnoślązaków organizowanych przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Rozpoczął się właśnie etap zgłaszania prac w następujących konkursach:

 

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs filmowy

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs plastyczny

Dolnoślązacy - portret własny: konkurs fotograficzny


Szczegółowy regulamin oraz warunki techniczne, które muszą spełniać prace
znajduje się na stronie www.portretwlasny.pl

 

Pragniemy podkreślić, iż we wszystkich trzech konkursach mogą brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i dowolne grupy twórców (klasy szkolne, koła zainteresowań, domy kultury i in.) Konkursy adresowane są do osób w każdym wieku - będzie nam szczególnie miło, jeśli licznie reprezentowane okażą się prace zarówno juniorów, jak i seniorów naszego regionu. Dla zwycięzców poszczególnych konkursów czekają niezwykle atrakcyjne nagrody ! (szczegóły na stronie www.portretwlasny.pl)


z wyrazami szacunku

Wojciech Romanowski
koordynator projektu


Wszelkie zapytania dotyczące konkursów prosimy kierować na numer tel. +48 533-012-620 lub mailowo: portret_wlasny@okis.pl

 

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

 Urząd Marszałkowski

 

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

 

Patronat medialny:

 

więcej informacji

W wakacyjnym numerze MIESIĘCZNIKA „ODRA”:

f

ROZMOWY Z CESARZEM (Ukraina), PIŁATEM I MROZOWSKIM
Ks. ZEMUŁA:
Z Wadowic do świętości WANIEK: Poręba pisarzy
SIERADZKI:
Teatr – „biblioteką” MIRECKA: Życie po Grotowskim
STACHURA pod wysokim napięciem
CANNES AI WEIWEI
KRÜGER
SINGER: Jadę do Warszawy Wellsa wizje przyszłościWięcej na stronie:
www.facebook.com/MiesiecznikOdra

i  www.okis.pl

 

 

W Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej ODRĘ można nabyć w promocyjnej cenie 8 zł.
Archiwalne numery miesięcznika w cenie 5 zł.

 

 

Wydawnictwo dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg

Projekt wydawniczy pod nazwą „Ósmy Arkusz ODRY” w miesięczniku „Odra” dofinansowano przez Miasto Wrocław

więcej informacji

FOTOGRAFIE DO DOKUMENTÓW. SEREJE. 1946 – Vytautas V. Stanionis

f

3- 26 lipca 2014
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8

 
Wystawa 40 podwójnych portretów mieszkańców litewskiej miejscowości Sereje i jej okolic sfotografowanych przez V. Stanionisa w 1946 r. na potrzeby zleconej przez władze wymiany dokumentów. Zdjęcia są zupełnie standardowe, a do ich wykonania wystarczyło autorowi światło wpadające przez okno i czyste prześcieradło na tło.

 Przy płótnie siadali parami: mąż i żona, ojciec i syn, siostry, bracia, sąsiedzi. Na podstawie przygotowanego szablonu przecinano podwójne fotografie, kadrowano je pod lupą i wykonywano odbitki w taki sposób, żeby po odcięciu niepotrzebnego tła powstało paszportowe zdjęcie o wymiarach 3 x 3,5 cm.

 

W 1966 r. Stanionis zmarł. Jego syn, również Vytautas, odnalazł archiwum ojca około 1984 r.. Materiał wydał mu się bardzo interesujący, dokonał więc odbitek zdjęć. Fotografie wywołane przez młodszego Vytautasa są niewykadrowane, z widocznymi perforacjami; eksponowane nierozcięte i powiększone. Po raz pierwszy zostały one pokazane na wystawie w Pałacu Sztuk w Wilnie w 1987 r., a następnie m.in. w galeriach na Łotwie, w Estonii, Polsce, Niemczech, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Fotografie drukowano w wielu publikacjach.

 

Vytautas V. Stanionis, ur. W 1949 r. w Olicie. Fotografią zainteresował go już w dzieciństwie ojciec, również fotograf. Pracował w fabryce jako fotograf oraz korespondent w różnych czasopismach. Był przewodniczącym Olickiego Oddziału Towarzystwa Fotograficznego. Od 1994 r. pracował jako wolny strzelec. W latach 1988-1990 aktywny działacz litewskiego Sąjūdisu; odznaczony Medalem Niepodległości Litwy. Od 1972 r. członek Litewskiego Związku Artystów Fotografików. Brał udział w różnych wystawach na Litwie i za granicą. Autor i redaktor publikacji o fotografii, kurator wystaw. W 1996 i 2000 r. przyznano mu nagrodę Samorządu Olity w dziedzinie kultury. Stypendysta Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej (2000 r); w latach 2003-2004 oraz 2005 otrzymał indywidualne stypendium państwowe dla twórców sztuki i kultury. Obecnie mieszka i pracuje w Olicie.


Wernisaż: 3 lipca, godz.17.00.

 

Organizatorzy: Wsparcie finansowe: Patroni medialni

Dolnośląskie Centrum Fotografii "Domek Romański"

Galeria OKiS

Ministerstwo Kultury

Republiki Litewskiej

 kulturanatychmiastowa.jpg
okis_umarsz_poprzeczny_male.jpg    logo_dokis_pl.jpg

Centrum Kultury Litwy

przy Ambasadzie Republiki Litewskiej w RP

Ambasada Republiki Litewskiej Mecenat:

Kowieński Oddział

Związku Litewskich Artystów Fotografików

 

 logotypumwd_nowy.jpg

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

więcej informacji

Aktualności

« powrót

POŁĄCZYŁ NAS DOLNY ŚLĄSK - wystawa pokonkursowa

POŁĄCZYŁ NAS DOLNY ŚLĄSK - wystawa pokonkursowa

Dodano: 13.12.2013 16:23

17 grudnia 2013 - 31 stycznia 2014
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS,
Rynek-Ratusz 24Wystawa pt. „Połączył nas Dolny Śląsk” składa się z prac nagrodzonych i wyróżnionych w dwóch konkursach: „Mój album rodzinny – Moja historia” oraz „Ślad naszej historii”, których pomysłodawcą i patronem honorowym jest Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Radosław Mołoń, zaś organizatorem Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

 

Konkurs „Mój album rodzinny – Moja historia” odbywał się w terminie: 18.06-15.11.2013 r. i polegał na stworzeniu albumu zawierającego zdjęcia, dokumenty i wspomnienia o trudnych latach 1945-1970, albumu pokazującego historie ludzi, którzy przybyli na Dolny Śląsk z różnych stron Polski, z terenów przyłączonych do Związku Radzieckiego i tutaj znalazłszy swój dom, zaczęli pisać nową historię tych ziem. Celem konkursu było rozbudzenie tożsamości kulturowej młodych Dolnoślązaków poprzez pokazanie pracy i codziennego życia ich dziadków w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej.

Ideą konkursu „Ślad naszej historii”, który odbywał się w terminie: 2.10-6.11.2013 r., było zaś przedstawienie fotografii, pokazującej ważne wydarzenie z lat 1945-1970 w dziejach rodziny, grupy społecznej, miejscowości, zakładu pracy czy szkoły z terenu Dolnego Śląska wraz z krótkim (kilku zdaniowym) opisem.

 

Spośród nadesłanych prac Jury konkursów w składzie: Wojciech Romanowski, Roman Ziembicki, Michał Hose wyłoniło trzech finalistów:

 

Konkurs „Mój  album rodzinny – Moja historia”:

miejsce 1: Jan Baranowski „Z Zagłębia i z Podlasia na Dolny Śląsk”

miejsce 2: Małgorzata Murawska „Mój album rodzinny – Moja historia”

miejsce 3: Jakub Nejman „Rodzina Mrozków”

 

Konkurs „Ślad naszej historii”:

miejsce 1: Adam Ziemianowicz „Uczniowie szkoły mechanicznej”

miejsce 2: Joanna Jaskólska „Rodzina Bugrynów na podwórku”

miejsce 3: Krzysztof Szozda „Wieczerza wigilijna”

 

Dolny Śląsk był miejscem mieszania się ludzi i kultur. Większość przesiedleńców i przybyszów chciała jednak powoli kształtować swoje otoczenie, tworzyć nowe relacje międzyludzkie i dostosowywać swoje życie do nowej rzeczywistości.

Lata 1945-1970 to czas zmiany wizerunku tych ziem. Najpierw odbudowa po zniszczeniach wojennych a potem budowa nowych osiedli , fabryk , instytucji oświatowych i kulturalnych.Powstały też nowe zjawiska kulturowe i obyczajowe. Niektóre z nich przekroczyły próg lokalności i dały ich uczestnikom nowe wrażenia i doświadczenia.

Tę nową społeczność budowali ludzie, którzy jeszcze żyją wśród nas. To ci, którzy tu przyjechali i których młodzieńcze lata przypadły na ten trudny okres. Swoją młodość kształtowali w nowej rzeczywistości, zdobywali umiejętności, wiedzę i wykształcenie. Wśród nich byli: Twoja Babcia, Twój Dziadek.

Warto zapisać wspomnienia tych ludzi a szczególnie warto, żebyście zrobili to Wy, ich wnukowie. Pokazać stare zdjęcia i dokumenty. Bo wtedy historia dolnośląska stanie się historią rodzinną, historią, tak naprawdę Waszą historią.

                                       Radosław Mołoń
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Dwanaście prezentowanych na wystawie zdjęć wraz z opisami znalazło się na kartach drugiej edycji Dolnośląskiego Kalendarza Społecznego na 2014 rok.

Wernisaż: 17 grudnia 2013, godz. 11.00

 

Ekspozycja oraz kalendarz sfinansowane zostały ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Fotografia z albumu Małgorzaty Murawskiej nadesłanego na konkurs „Mój album rodzinny – Moja historia”

 

 

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

dokis


Patronat honorowy: Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Radoslaw Mołoń

http://www.dcik.pl/files/logo%20urz%20marsz-male-1.jpg


 • Dodaj na Facebook
 • Dodaj na nk
 • Dodaj na gg
 • Dodaj na Wykop
 • Dodaj na Twitter
 • Dodaj na Blip

 • dokis
 • Hiolski
 • DCIK
 • Domek Romański